Tingnan natin ang mga anunsiyo sa paskilan.

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Maglaan ng panahon upang maipakita sa klase ang ilan sa mga output ng mag-aaral. Umiiral ang kuwento, panitikan, paniniwala, ritwal, at tradisyong nagpasalinsalin sa iba‟t ibang lahi at pook dahil ito‟y bukambibig ng taumbayan.

Basahin mo ang talaarawan at sagutin mo sa iyong sagutang papel ang mga tanong sa ilalim nito.

Gawin ito sa iyong.

Ano ang ibig. Bakit marami sa mga Pilipino ang naakit pumasok sa paaralan? 4. answered.

Mahalaga ang gampanin ng kababaihan sa_____ sa sinaunang kabihasnan.

2. A 3. Ngunit narinig.

answered • expert verified. .

Kailangan niyang sagutin ang akusasyon sa kanya upang linisin ang kanyang pangalan.

Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.

. .

Ano-ano ang mga patakarang pang-ekonomiya ang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa? 2. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
.
Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel.

2. Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.

Gamit ang iba pang halimbawa, sagutin ang sumusunod na tanong. Gawain sa Pagkatuto Bilang 7: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. . . А Gawain sa Pagkatuto Bilang 7.

.

Sa iyong palagay, ano-ano. Isulat mo ang iyong mga.

Sagutin ang mga sumusunod na tanong.

1.

Piliin ang sagot sa loob ng kahon.

Pagsisimula- A, Pagwawakas- A 2.

Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.